Luxuspesu ShineTecs-käsittelyllä

Luxuspesussa käytämme ainutlaatuista ShineTecs-käsittelyä, joka suojaa maalipintaa kuin käsinvahaus ja auto kiiltää ennennäkemättömällä tavalla. ShineTecs-pinnoite on tehty samoista ainesosista kuin uusien autojen maalipinnan suojapäällyste ja se on luontoystävällinen, myrkytön eikä aiheuta ihoärsytystä.

Pesuohjelma:

 • Kaksinkertainen määrä esipesuainetta ja kaksinkertainen vaikutusaika
 • Kesällä hyönteisirroite ja talvella lisäliuotin
 • Harjaton turbo-korkeapainepesu
 • Vannepesu harjalla
 • Pehmoharjaus ja Multiflex-ominaisuus *1
 • Shinetecs-käsittely (Pinnoitteen levitys suihkuttamalla ja kiinnitys harjalla) 
 • Raintecs-vaha suihkutettuna auton päälle
 • Vanteiden ja renkaiden kiillotus
 • Kuivaus

ShineTecs-käsittely korvaa käsinvahauksen

ShineTecs-käsittelyssä auton maalipinnalle muodostuu likaa hylkivä kalvo, joka myös suojaa maalipintaa happamalta sateelta, auringonvalolta sekä vahentää oksidaatioita. Käsittely paitsi korjaa maalipinnan epätasaisuuksia täyttämällä maalipinnan huokoisuutta, myös tuo sille ainutlaatuisen kiillon.

Suositeltava tiheys ShineTecs-käsittelylle

 • Uudella maalipinnalla
  - Käsittely pitää uusia 1-2 kuukauden välein, jotta suoja maalipinnalla säilyy. Käsittelyn välillä auton voi pestä myös tavallisilla pesuilla.
 • Ikääntyneellä maalipinnalla
  - Pinnoite kerrostuu huokoiselle pinnalle. Mitä huokoisempi maalipinta, sitä useampi käsittely vaaditaan kiillon palauttamiseksi. Näiden käsittelykertojen jälkeen kiilto on palautunut niin hyväksi kuin on mahdollista.
  - Tämän jälkeen käsittely pitää uusia 1-2 kuukauden välein.
  - Käsittelyjen välillä auton voi pestä tavallisilla pesuilla.

Kiilloituspesu

Kiilloituspesussa käytämme ainutlaatuista RainTecs-käsittelyä, jonka auton pinnalle muodostaman kalvon ansiosta vesipisarat kertyvät auton pinnalle pallomaisina. Pallomaisen muodon ansiosta ajoviima kuljettaa vesipisarat pois. Koska lika ei tartu kuivaan pintaan samalla tavalla kuin märkään, autosi pysyy puhtaana pidempään. Lisäksi RainTecs-käsittely antaa autosi maalipinnalle upean kiillon.

Pesuohjelma:

 • Kaksinkertainen määrä esipesuainetta ja kaksinkertainen vaikutusaika
 • Kesällä hyönteisirroite ja talvella lisäliuotin
 • Harjaton turbo-korkeapainepesu
 • Vannepesu harjalla
 • Pehmoharjaus ja Multiflex-ominaisuus *1
 • Raintecs-vahaus suihkutettuna ja harjoilla kiillotettuna (Erillinen esite)
 • Vanteiden ja renkaiden kiillotus
 • Kuivaus

RainTecs-käsittelyn toimintaperiaate

Autonpesun pesukemikaalien tehtävänä on sitoa lika veteen, jotta epäpuhtaudet voidaan siirtää pois auton pinnalta – auton pinnasta tulee hydrofiilinen. Hydrofiilinen pinta vähentää veden pintajännitystä, jolloin vesi ei pääse valumaan auton pinnoilta.

Autonpesussa perinteisesti käytettävät vahat kasvattavat veden pintajännitystä, jolloin vesi kertyy suuremmiksi pisaroiksi. Suuremmat vesipisarat on helpompi puhaltaa auton pinnalta kuivauspuhaltimen avulla.

Innovatiivisen RainTecs-kemikaalin ansiosta maalipinnasta muodostuu yhä hydrofobisempi, jolloin vesipisarat kasvavat pallomaisemmiksi. Pallomaisen muodon ansiosta pelkkä ajoviima riittää veden rullaamiseen pois auton pinnoilta. Käytännössä tämän huomaa noin 70km/h nopeudessa.

Parempi tehopesu

 • Kaksinkertainen määrä esipesuainetta ja kaksinkertainen vaikutusaika
 • ja kaksinkertainen vaikutusaika
 • Kesällä hyönteisirroite ja talvella lisäliuotin
 • Harjaton turbo-korkeapainepesu
 • Vannepesu harjalla
 • Pehmoharjaus ja Multiflex-ominaisuus *1
 • Raintecs-vaha suihkutettuna auton päälle
 • Kuivaus

Peruspesu pehmoharjoilla

 • Esipesuaine
 • Harjaton turbo-korkeapainepesu
 • Vannepesu harjalla
 • Pehmoharjaus
 • Kuivaus

*Multiflex

Multiflex : Ratkaisu perustuu Washtecin patentoimaan harjan kannatusrakenteeseen, jossa harja kallistuu aktiivisesti sekä sivuttain että pitkittäin mahdollistaen erilaisten automallien pesun yhä tarkemmin.

Suurin hyöty tästä ominaisuudesta on auton takaosan puhdistuksessa.

Tietosuojaseloste
Sulje ikkuna

Tietosuojaa koskeva seloste

Rekisterinpitäjä

Neste Naantali (2612327-9)
Myöhemmin tässä selosteessa Yritys

Tietosuoja-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Matti Tikkanen
044 511 2912
posti@nestenaantali.fi

Henkilörekisterin nimi

Neste Naantali asiakas- ja markkinointirekisteri

Kerättävät henkilötiedot

Keräämme asiakassuhteen hoitamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, kuten asiakkaan nimi ja yhteystiedot sekä palvelun käyttäjätietoja. Keräämme henkilötiedot rekisteröidyltä itseltään sekä muista julkisista saatavilla olevista viranomaisen ylläpitämistä rekistereistä ja muista ulkoisista lähteistä, kuten kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta yritysrekisteristä. Lisäksi keräämme yhteydenottolomakkeiden täyttäneiden tiedot ja käytämme niitä edellä mainittuihin asiakassuhteen ylläpitämiseen liittyviin tarkoituksiin.

Henkilörekisterin käyttötarkoitus ja käsittelyperuste

Henkilötietoja käsitellään voimassa olevan lainsäädännön sallimissa rajoissa verkkopalvelun testaukseen, asiakassuhteen hoitamiseen sekä palveluista tiedottamiseen ja neuvontaan. Saatamme käyttää rekisteröidyn tietoja käyttäjätilastojen keräämiseen ja näiden analysointiin. Kerättyjä tietoja käytetään myös markkinointiviestintään. Henkilötietojen käsittely markkinointiviestintään perustuu henkilön antamaan suostumukseen yhteydenottolomakkeella. Suoramarkkinointi lopetetaan asiakkaan pyynnöstä. Henkilö voi milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla siitä edellä mainitulle yhteyshenkilölle. Henkilötietojen käsittely voi olla tarpeen Yrityksen ja rekisteröidyn välisen asiakassuhteen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Yrityksellä on oikeutettu etu käsitellä henkilötietoja markkinointi-, palvelu- ja asiakasanalyyseissa ja palvelun testauksessa. Markkinointitarkoituksiin saattaa liittyä myös profilointia. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Henkilötietojen käsittelijät

Henkilötietoihin on pääsy vain asiakassuhteen hallinnoinnista ja markkinoinnista vastaavilla henkilöillä.

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Mahdollisissa tietojen luovuttamisen ja siirtämisen tilanteissa noudatetaan tietosuojalainsäädännön vaatimaa tietosuojan tasoa ja muita tarvittavia turvatoimia.

Evästeet

Käytämme sivustollamme evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat eri selaimet. Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi sekä kohdentaa mainontaa. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön tai tyhjentää evästeet selaimen asetuksista.

Rekisterin suojaus

Suojaamme henkilötietoja asianmukaisin teknisin ja organisatorisin menetelmin. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin tietoturvakeinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt, ennalta nimetyt henkilöt.

Henkilötietojen säilytysaika ja hävittäminen

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin niitä tarvitaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on kerätty ja käsitelty, tai sopimuksen täytäntöön panemiseen tai niin kauan kuin laki ja säännökset niin edellyttävät. Tämän jälkeen henkilötiedot tuhotaan asianmukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet:

 1. Rekisteröity pääsee pyytäessä häntä koskeviin henkilötietoihin liikesalaisuuden ja sisäisten arvioiden sallimissa rajoissa. Tarkastuspyyntö tulee lähettää edellä mainitulle yhteyshenkilölle kirjallisesti ja allekirjoitettuna sekä henkilön on tunnistauduttava luotettavalla tavalla.
 2. Rekisteröity voi pyytää tietojen oikaisua, jos tiedot ovat puutteellisia tai virheellisiä.
 3. Rekisteröity voi pyytää tietojen poistamista, milloin niiden käsittelyyn ei ole tietosuojaa koskevassa lainsäädännössä tarkoitettua ja rekisteröidyn suostumuksesta riippumatonta syytä.
 4. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä, jos tietojen oikeellisuus tai lainmukaisuus näin edellyttää, tai vastustamisoikeuden mukaisesti rekisteröity pyytää rajoittamaan henkilötietojen käsittelyä vain tietojen säilyttämiseen.
 5. Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa tietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin Yrityksen oikeutetun edun perusteella.
 6. Rekisteröity voi pyytää tietojen siirtämistä toiselle rekisterinpitäjälle, mikäli se on turvallista ja teknisesti mahdollista.
 7. Rekisteröidyn tulee lähettää oikeuksiaan koskevat pyynnöt kirjallisena tai sähköpostitse seuraavilla yhteystiedoilla:

Neste Naantali
Tarkastus-/muu henkilötietoihin kohdistuva pyyntö
posti@nestenaantali.fi

Yritys vastaa pyyntöihin 1 kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa.

Sulje ikkuna